Klenot jihovýchodní Asie - bojovnice pestrá, 2. část

Text: Tomáš Chuda, Jiří Havránek (AkvaTeraFórum, č. 1/2006)
Foto: Tomáš Chuda

05

Potrava

Bojovnice jsou ryby všežravé. V přírodě se živí převážně živou potravou – larvami hmyzu i dospělými jedinci, které sbírají z hladiny. V chovu snadno přijímají běžně dostupné živé krmení – koretry, patentky, nitěnky, banánové mušky atd. Nitěnkami nedoporučujeme krmit často, naopak spíše jen pro zpestření nebo v době přípravy ke tření. Jednostranné krmení nitěnkami vede k poruchám trávení a ztučnění jater a vzhledem k tomu, že nitěnky obývají zpravidla odpadní vody, často i k zavlečení infekce. Za velmi vhodné živé krmení považujeme koretry. Zpravidla z krmné dávky nic nezbude, protože larvy se volně vznášejí ve vodním sloupci a ryby je s ohromným zaujetím loví.

Náhrada za živou potravu je celkem snadná. Nejdůležitější je, aby dieta byla pestrá. I v případě, že se zkrmuje výhradně sušená nebo umělá potrava, je vhodné střídat několik různých značek. Krmivo se tak rybám nepřejí, navíc každý výrobce používá poněkud jiné složení vitamínů či minerálů, takže výsledkem je jejich vyrovnaný přísun. Existují speciální krmiva pro bojovnici, která podporují vybarvení a zdárný růst.

Vhodné jsou také lyofilizované patentky, nebo nitěnky. Takto zpracované krmivo je sice dražší, ale nekalí vodu, nezvyšuje riziko zavlečení chorob a hlavně si zachová téměř stejnou nutriční hodnotu jako krmivo živé. Troufáme si tvrdit, že není v lidských silách nalovit rybám takové složení živé potravy, aby se vyrovnalo moderním sušeným a umělým krmivům. Na druhou stranu není pochyb, že zpestření jídelníčku živou potravou je přínosem jak pro ryby, tak pro pozorovatele.

Krmte nejlépe třikrát denně v malých dávkách. Večer mírně, ráno může být dávka o něco větší. Krmení by měly ryby do pěti minut pozřít. Nezkrmené zbytky je vhodné odsát.

Odchov

V době tření staví samec mezi plovoucími rostlinkami z bublinek vzduchu poměrně velké pěnové hnízdo o rozloze až 10x10 cm a výšce až 3 cm, pod kterým se odbývá vlastní tření. Až do rozplavání se o jikry a plůdek stará samec.

IMG_9592

Mít „jen“ hezké akvárium je prima, ale myslíme, že kdo jednou odchoval nějakou rybu, poznal teprve to pravé potěšení a uspokojení z akvaristiky. Chcete-li skutečně odchovat mladé, pak by tření mělo proběhnout ve zvláštní nádrži k tomu určené a ne v běžném chovném akváriu. V chovné či dokonce ve společenské nádrži můžete najisto počítat s tím, že jikry či potěr poslouží jako zpestření jídelníčku ostatních obyvatel akvária.

Vytírací nádrž

Jako vytírací nádrž postačí v krajním případě akvárium o obsahu jen 10 l. Ovšem čím větší objem, tím snáze udržíte vodu v dobré kvalitě. Nejprve akvárium pečlivě vymyjte horkou vodou bez jakýchkoliv čistících prostředků. Vhodné je zakrýt nebo nabarvit zadní a boční stěny, aby ryby nebyly zbytečně rušeny, a nádrž zakrýt krycím sklem. Dále přidejte topné tělísko s termostatem, protože stálá teplota je nutná ke zdárnému odchovu. Výšku vodního sloupce je vhodné držet v rozmezí 10 až 15 cm.

Ještě více než v případě chovné či společenské nádrže je třeba zajistit filtraci vody. Potěr je na kvalitu vody velmi náročný a zvýšenému obsahu škodlivin snadno a rychle podléhá. Optimálním řešením je molitanový vzduchem poháněný interní filtr (tzv. elementkový filtr). Molitan použitý na takový filtr musí mít drobné póry, aby nedocházelo k nasávání plůdku. Vyústění filtru je vhodné posunout až nad hladinu, aby bublání a tím vytvořený proud nevysilovaly a neutloukly mláďata. I přes použití filtru je vhodné drobné částečky nečistot ze dna opatrně a pravidelně odsávat například vzduchovací hadičkou.

Vytírací nádrž lze zařídit dvěma způsoby: stroze a účelně (ve větších nebo profesionálních chovech) nebo „přirozeně“ (doporučujeme běžným chovatelům). Přirozeně zařízená vytíračka má sice holé dno, aby se snadno čistila, ale je plná rostlin, hlavně plovoucích, které využívá samec jako oporu při stavbě pěnového hnízda. Rostliny sázené do dna je možné vsadit např. do odstřiženého dna kelímku od jogurtu, do kterého vypálíte žhavým hřebíkem nebo pájkou četné díry a nasypete písek. Získáte tak podvodní květináč, ve kterém se rostlinám kupodivu docela daří. Na dno umístěte polovinu kokosu nebo menšího květináče, který poslouží jako úkryt pro samici před zahájením a po dokončení tření. Tento úkryt je velmi důležitý tehdy, pokud nemůžete samici bezprostředně po vytření odlovit. Ve stísněném prostoru vytírací nádržky je jí schopen samec ublížit nebo ji i ubít k smrti.

IMG_5619b

Ve stroze a účelně zařízené nádrži se zpravidla rostliny nepoužívají. V takovém případě je třeba samci poskytnout jinou oporu, aby se při stavbě hnízda bublinky „nerozutíkaly“ po celé hladině. Jako optimální se osvědčilo umělohmotné krmítko, které svým rozměrem přibližně 10x10 cm zhruba odpovídá velikosti hnízda. Na následujícím obrázku je opora pro hnízdo vytvořena z polystyrénového kelímku.

Pokud je samec agresivní, je vhodné umístit samici do „komína“ vytvořeného z pet lahve, aby na ní samec viděl (a měl motivaci ke stavbě hnízda), ale nemohl jí před dokončením hnízda ublížit.

Parametry vody mají pro odchov bojovnice pouze vedlejší význam, přesto doporučené hodnoty jsou tyto: pH okolo neutrálu v rozmezí 6,8–7,4; důležitější než doporučené rozmezí (27–29 °C) je dodržení konstantní teploty, protože výkyvy mohou mít pro plůdek fatální následky; voda měkká až středně tvrdá, tj. kolem 10 °dGH a kolem 7 °dKH; amoniak, dusitany a dusičnany na co nejnižší úrovni, pravidelná výměna vody.

Do stáří čtyř týdnů přijímá potěr kyslík pouze žábrami a povrchem těla, proto byste měli mít v obou typech nádrží zavedeno jemné vzduchování, které zapnete až po rozplavání plůdku, abyste samci nerozbili hnízdo a nerozehnali mu potomstvo po celé hladině. V případě použití molitanového filtru poháněného vzduchem není přídavné vzduchování potřeba.

Výběr ryb, příprava ke tření a vlastní tření

Důležité je rozhodnout se, zda chceme chovat ryby pouze pro radost a vlastní potěšení nebo zda naše ambice sahají i směrem k prezentaci ryb na výstavách a k získání nějakého toho prvního místa a patřičného uznání akvaristické odborné veřejnosti. V prvním případě si nemusíte nikterak lámat hlavu systematickým výběrem chovných kusů. Jediné pravidlo, kterého je třeba se držet, zní – ryby do chovu musí být zdravé a v dobré fyzické a psychické kondici. Patříte-li ke druhé skupině, pak vězte, že ryby do chovu vybíráme přibližně ve stáří čtyř měsíců. Chovné kusy je třeba selektovat podle jednotlivých hodnotících kriterií v souladu se „Standardy pro hodnocení bojovnic“. Zde jen pro úplnost uveďme, že se hodnotí podle temperamentu, barvy, tvaru ploutví a celkového dojmu. I zde samozřejmě platí, že ryby musí být zdravé a v dobré fyzické a psychické kondici.

Pro výběr barev v chovných párech mohou jako vodítko posloužit Mendlovy tabulky. Výslednou barvu nelze ovšem stoprocentně předpovědět, protože dědičnost většiny znaků není často jednoduchá.

07

Příprava ke tření

Ryby učené ke tření je třeba vydatně a dosyta krmit. Velmi vhodné je zvýšit podíl živé potravy. S velkým úspěchem je možné použít i roupice nebo grindal, které jinak nejsou k dlouhodobému krmení vhodné (jsou příliš tučné a ryby po nich tloustnou). Během jednoho až tří týdnů se samici zaplní břišní partie, sytě se vybarví, objeví se jí světlé svislé pruhy a výrazně zduří močopohlavní bradavka. Stejně tak i samec se sytěji vybarví a začne připravovat hnízdo. Pokud jsou ryby ještě v chovné nádrži, dozrál čas na jejich přemístění do vytíračky. Celý proces přípravy ke tření lze podpořit zvýšením teploty o 2–3 °C, ale není to bezpodmínečně nutné.

Bubliny pro stavbu hnízda tvoří samec v ústech a obaluje je sekretem ústní sliznice, takže nepraskají a pevně drží. Pěna obsahuje bakteriostatické látky, kyslík a látky příznivě ovlivňující chemismus vody v okolí jiker. Před třením a při stavbě hnízda je samec značně agresivní. Dokud není s hnízdem hotov a spokojen, odhání samici z jeho blízkosti. Pokud nemá samička k dispozici úkryt, může jí samec ublížit. Čím více úkrytů je v nádrži, tím si je samice jistější. V případě slabého samce to je právě naopak. Bude napadán samicí, nedokáže postavit hnízdo a ke tření nedojde. Jde o přirozenou selekci slabých jedincům a takové samce vyřazujeme z dalšího chovu.

Vlastní tření

V okamžiku, kdy je hnízdo hotovo, začíná samec samici imponovat. Svatební hry se odbývají v blízkosti hnízda a bývají pohybově velmi pestré. Samec předvádí na obdiv družce nádheru svých napjatých ploutví a láká ji pod hnízdo. Imponování partnerů trvá různě dlouho, podle jejich připravenosti ke tření.

Když je samice svolná, následuje samce pod hnízdo, kde teprve probíhá vlastní tření. Samec obejme samičku svým tělem a obrátí ji bříškem vzhůru. V objetí tiskne hlavou a ocasem tělo samičky. V této poloze vypouští samice asi 10-20 jiker, které samec oplodňuje. Jikry o průměru 0,8 mm jsou těžší než voda, protože obsahují málo tuku, a tak klesají ke dnu. Zatímco samice ještě pár sekund setrvává ve strnulé poloze, samec sbírá jikry tlamkou, odnáší je do pěnového hnízda a zabudovává je tam pomocí dalších bublinek. Samice případně pomáhá sbírat jikry, které leží na dně, a předává je samci (občas je požírá).

2_IMG_9013_1

To celé se opakuje, dokud nejsou všechny jikry odevzdány. Standardní snůška obsahuje cca 200 jiker, ale bylo už napočítáno i 700 jiker v jednom tření. Po ukončení tření je samice vyhnána z bezprostředního okolí hnízda. V přírodě má na starost hlídání teritoria, zatímco samec se stará o jikry. Jikry, které vypadnou z hnízda, sameček sbírá a vrací zpět. Často je přesouvá na jiné místo v hnízdě a neustále stavbu vylepšuje a doplňuje čerstvé bublinky. Z malé vytírací nádrže je vhodné samici po skončení tření odlovit, aby jí samec neublížil. Ve stísněném prostoru je schopen způsobit jí i vážná zranění, kterým může samice podlehnout.

V závislosti na teplotě vody se po cca 32 hodinách vylíhne plůdek. Čím vyšší teplota (samozřejmě v rámci doporučeného rozmezí), tím dříve se plůdek vykulí. Samec nadále hlídá hnízdo a embrya, která se v něm neudrží, vrací zpět, stejně jako předtím vypadnuvší jikry. Asi po třech dnech spotřebuje plůdek žloutkový váček a mladé rybky se rozplavou. V tomto okamžiku odlovíme i samce. Z nádrže je vhodné opatrně odstranit většinu rostlin a zavést jemné vzduchování.

Odchov potěru

Mladé rybky po rozplavání začínají vyhledávat a lovit potravu. V prvních dnech by měly být krmeny nejmenším prachovým krmením, a to několikrát denně. Nejvhodnější je krmení živou potravou: vířníky a naupliemi buchanek. Po několika málo dnech lze přejít na nauplie žábronožky solné. Jako náhrada může posloužit natvrdo uvařený vaječný žloutek protlačený čajovým sítkem nebo speciální umělé krmivo pro potěr od renomovaných značek. Přečkají-li mláďata první dny, je další chov bezproblémový a s vydatnou stravou mladé rybky velmi rychle rostou. Krmíme ad libitum, tedy kolik snědí.

10647140_10203715669705088_8900015035700014463_n

S ohledem na bohatou stravu je bezpodmínečně nutná pravidelná péče o kvalitu vody. Nezkrmené zbytky potravy odsáváme. Je vhodné do nádrže umístit několik malých okružáků (asi 10-15 kusů s průměrem ulity 1,5-2,5 mm), kteří nám s údržbou výrazně pomohou. Chybou by bylo umístit do elementky většího plže (například ampulárku), který si v noci s chutí smlsne na spícím potěru. Pravidelně také měníme cca 1/3 vody. Frekvence výměny je přímo úměrná množství potěru v nádrži.

Ve věku kolem čtvrtého týdne se začíná bojovnicím tvořit labyrint. Abychom usnadnili rybkám přístup k hladině, snížíme výšku vodního sloupce na 10 nebo i jen na 5 cm. Velmi důležité je v tomto období udržet stejnou teplotu vzduchu nad vodní hladinou a vody v nádrži. Výrazný rozdíl teploty (nízká teplota vzduchu) může způsobit „nachlazení“ a následný úhyn potěru. Při dobré péči mohou být již v polovině druhého měsíce života rozlišena pohlaví.

Při velikosti přibližně 1,5 cm se začínají rybky vybarvovat a samcům narůstají delší, do špičky protažené ploutve. Touto dobou je přemístíme do nádrže o objemu alespoň 80 l (záleží na počtu ryb) s velkou plochou vodní hladiny a nízkým sloupcem vody. Protože jednotlivé rybky rostou značně nestejnoměrně, je třeba je časem třídit podle velikosti.

IMG_9169

Pro odchov samců s krásnými a bohatými ploutvemi budete potřebovat více menších nádrží o objemu cca 1,5 l. Nádrže by měly být umístěny tak, aby na sebe samci dobře viděli. Ti si pak navzájem imponují, do široka roztahují ploutve, které jim tím sílí a mohutní.  Bojovnice dosahuje pohlavní dospělosti ve stáří 5–6 měsíců. U takovýchto adolescentů je samozřejmě z výtěru menší počet jiker, a to i oplozených, než u ryb dospělých.