Betta splendens od trenia po separovanie

Text a foto: Ján Chmelík

Fancy Veiltail Betta

Úvod
Pred pokusom o trenie bojovníc Betta splendens by sme sa mali zamyslieť na tým, o čo nám ide. Skúsiť to? Rozmnožovať pre radosť? Šľachtiť? Ak to chceme skúsiť alebo rozmnožiť bojovnice len tak pre radosť, pár poznatkov:

  • Pri bežnom trení bojovnice vyprodukujú 100-500 ikier (ale aj viac či menej, záleží na viacerých faktoroch, najväčší rekord bol takmer 1000 ikier).
  • Po vytrení je potrebné oddeliť samicu aj samca samostatne od poteru. Udržať teplotu vo vytieracej nádobe min. 26 °C. Denne kŕmiť minimálne dvakrát a meniť pravidelne vodu. Prečítať si niečo o ich chove predtým, ako sú už na svete, a potom váhame, čím ich kŕmiť a či sme ochotný chovať artémiu...Čo s úspešným odchovom? Máme pre nich odber?
  • Hneď na začiatku bolo vhodné oboznámiť sa s niekoľkými poznatkami, ktoré nás môžu od plánu trieť bojovnice odradiť. Ak chcete ma len vždy krásnych samcov a bez starosti, radšej si ich kúpte.
  • Bojovníc sa nevyliahne 10-15, ktoré budú spolu nažívať. Bojovnica je agresívna ryba, ktorá je neznášanlivá a teritoriálna. Pri pokuse o chovanie páru nonstop spolu sú dotrhané a dodriapané plutvy samozrejmosťou a nielen samica, ale ani samec nebude mať chvost nikdy celý. Ich trenie nie je láskyplný akt, ale neprestajná naháňačka, tvrdá bitka a hryzance. Sme prekvapený? Je to bojovnica a nedostala to meno náhodou.
  • Možno sa to zdá až príliš negatívne, ale lepšie je začať faktami, ktoré budúcim chovateľom unikajú, a keď sa podujmú na trenie, sú žalostne prekvapení zo svojského dvorenia samca a snažia sa ho z agresivity vyliečiť prikupovaním viacerých samičiek. Agresivita neklesne, len sa rozdelí na počet samičiek, pričom kvalitný samec dokáže neprestajne obháňať aj dve samice. Samček sa ich nesnaží zabiť, ale donútiť ku treniu. Keďže však vždy pláva okolo iná, nevie svoje dvorenie koncentrovať a časom môže otupieť a nebude sa o trenie snažit.

Red Veiltail Betta 01Mladý Veiltail samec červené barvy s širokou caudale  ("Kambodža" genotyp).
Ján Chmelík

Po na zdanie negatívnom úvode začneme prakticky.
Nádoba na trenie je vhodná od 15 litrov vyššie. Ak použijeme napríklad 50 l akvárium, stačí naplniť do výšky 15-20 cm a postupne dolievať. Pri menších, napr. 15 l, je potrebné po cca dvoch mesiacoch premiestniť ryby do väčšieho, aby mali miesto na plávanie a okrem toho, aby voda vydržala dlhšie čistá.
Použitie štrku je na chovateľovi, nevýhodou je zapadnutie ikier medzi kamienky, odkiaľ ich samec nedokáže vybrať a neskôr aj zapadanie nezjedenej potravy, ktorú je ťažšie odkaliť ako z prázdneho dna. Na prázdnom dne aj samec bez problémov nájde spadnutú ikru alebo vyliahnutý poter. Ja teda štrk vôbec neodporúčam.
Rastliny sú dôležitou zložkou. Okrem pohlcovania odpadových látok sú domovom nálevníkov a iných mikroorganizmov, ktoré sú vynikajúcou potravou pre poter v prvých dňoch. Plávajúce rastliny ako Riccia fluitans alebo žaburinka najmenšia (Lemna minor), rožkatec ponorený (Ceratophyllum demersum), Pistia, Egeria densa sú okrem toho aj vhodné na postavenie hniezda (oporný materiál) a sú prirodzeným úkrytom pre samicu. Trieť bojovnice sa však dá samozrejme aj bez rastlín.
Vzduchovanie je potrebné hlavne v menších nádobách, ako napríklad v spomínaných 15 l, kde by nemalo 200 vyliahnutých rybiek čo dýchať, keďže kyslík je spotrebovávaný aj pri rozkladných a hnilobných procesoch pri prebytku jedla. Poter dýcha žiabrami až do vývoja labyrintu (dýchací orgán, ktorý umožňuje dýchať atmosférický kyslík vynorením papuľou nad hladinu). Vzduchovanie odporúčam, hlavne ak sme sa rozhodli mať odchovné akvárium bez rastlín.
Krycie sklo udržuje vzduch nad hladinou teplejším ako je v miestnosti, čo si vyžaduje udržanie hniezda pokope, pretože voda je zvyčajne vyššej teploty ako okolitý vzduch. Namiesto krycieho skla je možné použiť aj igelit, ktorý musí byť o nádrž prichytený. Nevýhodou igelitu je, že treba vždy dávať pozor, aby nespadol, čím by sa hladina úplne prikryla a ryby by sa nemohli nadychovať (bojovnica je závislá na labyrinte ako primárnom zdroji vzduchu – pozor, možnosť udusenia!). Namiesto pokrytia celého akvária môžeme použiť polystyrénový kryt, pod ktorým bude teplý vzduch a samec pod ním môže vytvoriť hniezdo. Musí mať oblúkový tvar.
Ohrievač sa väčšinou používa 20-wattový. Nie je podstatná watáž, ale veľkosť, aby nevyčnieval, preto je možné použi napr. 75 W.
Filter, ktorý môže byť v prvom štádiu vypnutý alebo nastavený na minimálny výkon.

Light Blue Veiltail BettaPodmanivě světle modrý VT samec.
Ján Chmelík

Výber páru
Je na chovateľovi, aký pár vyberie. Bojovnice sú najaktívnejšie na trenie v 3.-8. mesiaci, ale aktívne sú aj v oveľa vyššom veku. Kúpené ryby v obchode sú vždy vo veku min. 8 mesiacov, pokiaľ sú dovozové. Chovatelia v Thajsku a podobne chovajú samcov väčšinou do 8 mesiacov, až kým sú dostatočne veľkí a atraktívni. Títo chovatelia nie sú väčšinou priamymi importérmi do všetkých krajín, preto je predpoklad, že ryby idú cez viacerých sprostredkovateľov, čo znamená, že dovozová ryba v obchode môže ma aj rok alebo viac. Dobrý obchodníci sa zbavujú aj starých neplodných samcov, ktorí sú veľkí a nádherní, ale minimálne aktívni.

Ryby od domácich chovateľov môžu klamať veľkosťou, že sú mladé, ale ryby, o ktoré nie je správne postarané, môžu mať 9 mesiacov a výzorom zodpovedajú trom. Môžu za to nepravidelné výmeny vody, príliš nízka teplota a nedostatočné kŕmenie.
Kvalitnejšie môžu byť ryby od chovateľa, ktorý sa bojovniciam venuje, aj keď nikto nezaručí, že poskytne kvalitné ryby. Na výber veľmi nie je, ale je dobré byť informovaný, koľko faktorov a možností ich skryť pri bojovniciach existuje.
Dôležité pri výbere rodičov je, či chcete ich vytrením docieliť nejakú farbu alebo typ plutiev. Ryby z obchodu sú vo väčšine prípadov nositeľmi rôznych génov, čo spôsobuje, že po vytrení dvoch nepríbuzných bojovníc sa nemusí ani jedna z mladých rýb ponášať na rodičov. Ak chcem docieliť žiadanú farbu alebo typ plutiev, je potrebné krížiť príbuzenské ryby (je to možné do 8. generácie následného príbuzenského kríženia bez defektov), pri ktorých sa postupne farby vracajú alebo opakujú (čo znamená, že napr. spárením červeného a modrého môžeme mať zelené, modré, červené, žlté... čokoľvek gény obsahujú a po opakovanom krížení príbuzných rýb sa tie farby opakujú, čiže štiepenie na rôzne farby pomaly
prestáva).

Pri samcovi je dôležitá aktívnosť, stavanie hniezda. Pri samici zasa adekvátna veľkosť k samcovi, rovnaká alebo trochu menšia. Samica s vypuklým bruchom je pravdepodobne plná ikier, čo nie je podmienkou úspešnosti. Samica má ikry vždy, ale v určitých obdobiach ich má viac.
Pred trením by mali byť obaja rodičia kŕmení živou alebo mrazenou potravou.

Metallic Blues Veitail BettaMetalicky modrý VT samec s měděným nádechem na ploutvích.
Ján Chmelík

Vloženie páru na trenie
Teplota vody vo vytieracej nádrži by mala byť 26-29 °C. Názory na poradí vloženia rýb sú rôzne. Niekto začína samicou, aby sa udomácnila a našla si úkryty, ale na druhej strane sa samec potrebuje oboznámiť so svojim teritóriom, aby si vybral miesto na hniezdo. Ak je samec prvý krát dávaný na trenie, je vhodné ho pár dní so samicou „zoznamovať“, aby na seba videli, čo okrem iného aj podnieti samca stavať hniezdo. Osvedčený spôsob je aj takzvaný komín – vloženie samice do pohára, ktorý je plný do výšky hladiny. Samec sa pred samicou predvádza a nemôže jej ublížiť, samica sa ho menej bojí a jeho predvádzanie ju pripraví na trenie.

Samičkina pripravenosť je signalizovaná vertikálnymi pruhmi (vyblednutými oproti základnej farbe). Samice s bledým telom majú ťažšie spozorovateľné pruhy alebo ich vôbec nevidno. Niekedy je samička pripravená skôr ako samec. Počas stavania hniezda pripláva a samec ju chvostom odsúva preč; dôvod je nedostavané hniezdo. V opačnom prípade je hniezdo hotové a samice je stále skrytá a nemá vertikálne pruhy.

Keď sú však obidvaja pripravení, samec láka samicu pod hniezdo roztiahnutými plutvami a žiabrami. Celý tento proces je sprevádzaný dosť tvrdou bitkou a riadnymi naháňačkami, čo je normálny jav. Keď samica pripláva, začne sa „krútenie“. Samec sa omotá okolo samice a stiskom vypudí pár ikier zo samice, ktoré sú následne oplodňované. Pokým samica stúpa v extáze ku hladine, vyzerajúc akoby bola mŕtva, samec začne zbierať ikry po dne. Po nazbieraní niekoľkých ich v papuli zabalí do slín a vypľuje do hniezda.

Akt sa opakuje desiatky razov dokola v priebehu 2-6 h. Samec rozhoduje o konci trenia. Začne odháňať samičku od hniezda, jeho agresivita stúpne a samička musí byť odobraná.

Prvýkrát sa trúcim samcom niekedy trvá aj niekoľko dní, kým ku treniu dôjde, stavajú dokola hniezda a premiestňujú ich. Niekedy dokonca sa nevytrú vôbec, alebo je výter neúspešný tým, že po „dokrútení“ nechajú ikry bez povšimnutia, alebo nechajú samicu ich zožrať. Alebo sa aj okolo samice krútia, ale nevedia ju správne stlačiť a ikry z nej nevedia vypudiť. Pri prvopáriacich sa samcoch je neúspešný odchov veľmi častý. Stačí počkať minimálne 2-4 týždne a trenie zopakovať.

Red Clear Veitail Betta
Vícebarevný VT samec.
Ján Chmelík

Rast poteru
Poter sa rozpláva v závislosti od teploty po 24-40 h. Poter je veľmi miniatúrny a zdá sa, akoby len ikre narástol drobučký chvostík. Poter začína vypadávať z hniezda a samec ho zbiera a vracia späť. Niektoré malé bojovnice sa sami doplavia krúživým nemotorným plávaním do hniezda. Od spodku hniezda je vidieť len desiatky trčiacich chvostíkov.

Vypadnutý poter ležiaci na dne sa javí ako mŕtvy, ale to len oddychuje. Je vidieť, že po chvíli sa snaží krútením vyplávať do hniezda. Chovateľov-začiatočníkov občas vyľaká, že po vpľuvnutí niekoľkých mladých do hniezda ich viac vypadne ako samec umiestnil, čo je normálne.

Po 2-3 dňoch začne poter vodorovne plávať. Vtedy už pozornosť samca a jeho chytanie stratených mláďat nie je potrebné a samec môže by odlovený. Pri odobraní od detí sa môže dostať samec do depresie, pár dní nemusí prijímať stravu a môže vyblednúť.

Väčšine rozplávaného poteru sa už minul žĺtkový váčok a začína loviť nálevníky a iné mikroorganizmy. Časť poteru už môže prijímať vyliahnuté nauplie artémie hneď, ostatné až o 1-2 dni neskoršie.

Kŕmiť je potrebné min. dvakrát za deň. Vhodným krmivom sú aj živé či mrazené cyklopy a ako doplnok prachové krmivo.

Výmena vody je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim rast. Hromadiace sa dusičnany a prebytok amoniaku z výkalov a nezjedenej potravy blokujú rast a môžu aj zabíjať. Výmena časti vody sa bežne začína po 1-2 týždňoch, 20-50 % denne v závislosti od počtu poteru a veľkosti akvária. Vždy sa mení za vodu odstátu cca 24 h (vyparí sa chlór) a rovnakej teploty (s odchýlkou max 1-2 °C, keďže sa jedná o poter, je naozaj najlepšia rovnako teplá voda bez odchýlky).

Voda odstáta vo väčšej nádobe môže ma aj po 24 h o 4 °C nižšiu teplotu, ako majú ryby. Vodu môžeme ohriať zohriatím časti vody (pri 10 l napr. 1 l) a priliatím späť, zamiešaním a odmeraním teploty. Alebo v rýchlovarnej konvici nechať zovrieť napr. 2 dcl a vliať do zvyšku, poriadne zmiešať a
odmerať teplomerom.

Výmena vody bez odsatia odpadu z dna by nebola až taká účinná. Odsatie je možné vzduchovacou hadičkou, spádovým efektom. Rovnosť a ľahkú manipuláciu s hadičkou docielime jej priviazaním k špajdli alebo hrubšiemu drievku. Málokomu chutí akváriová voda, preto pre nasatie použite striekačku, ktorou vsatím vytvoríme podtlak, odpojíme a voda potečie do nádoby. Poter prípadný tobogan zvláda bez ujmy, takže nádobu po odsatí pod silným svetlom skontrolujeme (najlepšie je poter vidieť v svetlých vedrách, kde po nasvietení vidno aj 2 mm rybku) a účastníkov toboganovej jazdy vrátime späť (lyžičkou alebo sitkom s tvrdou sieťkou).

Filter môže byť pustený silnejšie, ale aby nebránil poteru v plávaní.

Vo veku 3-4 týždňov je už poter dosť veľký na prijatie krájaných patentiek alebo koretier. Je vhodné začať aj s doplnkovým sušeným krmivom. Sušené krmivo nie je vhodné ako základ stravy, ale je potrebné, pretože obsahuje množstvo vitamínov, ktoré ryba potrebujú a ani živé/mrazené krmivo ich všetky neobsahuje. Dôležité je striedanie pokrmov. Skvelé živé krmivo je grindal, jednoduchá údržba, malinké, vhodné pre poter, ale ja ho používam aj pre dospelé.

Red Veiltail Betta 02
Vzájemně si imponující samci.
Ján Chmelík

Separovanie samcov
Okolo 6.-8. týždňa sa začnú samce a samice rozlišovať. Samce majú dlhšiu análnu plutvu a dlhšie brušné plutvy, samičkám sa začína objavovať biely bod, z ktorého neskoršie vypúšťajú ikry.

Samce začínajú mať medzi sebou malé šarvátky neohrozujúce život. Ohrozené však môžu byť ich plutvy; pri ohlodaní plutiev v nízkom veku sa nemusia už nikdy zrásť, alebo môžu byť pomačkané.

Separovanie samcov môže pre nezainteresovaných vypadať nevhodné. Samci by sa však časom pozabíjali, keby neboli pooddeľovaní. Ryby pochádzajú z chovní, kde sú vychovávané ako napr. v Thajsku v 0,5 l whisky fľašiach, s dennou výmenou vody.

Pre dorastajúcich samcov sú vhodné 0,7-1,0 l nádoby. Bojovnica strávi v takom objeme 3-8 mesiacov a následne je predaná. V obchodoch sú aj tak držané v nádobách o objeme menej ako 0,2 l.

Dospelé bojovnice by nemali byť celý život v tak malých nádobách, vhodnejšie sú okolo 2 l alebo väčšie. Bojovnica rastie do cca 11. mesiaca a v 1 litri by sa dospelá ledva otočila.

Vhodné nádoby na separáciu samcov sú sklené zaváracie poháre alebo PET fľaše z nápojov odrezané podľa požadovanej veľkosti. Výhodou PET-iek je ich väčší objem, ale je cez ne horšia viditeľnosť. Sklenené okrem menšieho objemu sú ťažké a ich veľký počet naberá dosť na váhe. Štvorcové alebo okrúhle, na tom nezáleží. Okrúhle oproti štvorcovým nádobám skresľujú a majú rôzne obruby.

Výmena vody v nádobách postačuje 2 x do týždňa, čo je každý 3.-5. deň, 70-85 % objemu, tiež hadičkovým spôsobom. Doplnenie novej vody je možné doliatím, čo spôsobuje mixérový efekt. Na to nám pomôžu vlastné lieviky – hrdlo z PET fľaše uzavreté vrchnákom a s primeranou dierkou na konci. Keď máme takýchto lievikov viac, môžeme ich vložiť do pohárov a za sebou naliať do viacerých, čím sa ušetrí čas, kým voda stečie do pohára. Takéto prúdenie je prijateľnejšie.

Časom sa poháre zanášajú riasami a kalmi a je ich potrebné umyť . Vtedy je vhodná aj 100 % výmena vody.

Rastliny v nádobách sú veľkým pomocníkom pri spotrebovávaní odpadových látok v akváriu. Nesmú však zaberať veľa miesta, aby bolo kde plávať. Samozrejme tam koreňové rastliny rásť nebudú, ale spomínané plávajúce Riccia a žaburinka najmenšia vydržia a budú sa aj množiť, že ich bude potrebné zahadzovať.

Mladé bojovnice by mali na seba v prvých mesiacoch vidieť, aby neboli opustené, ale v 5.-6. mesiaci začneme zabraňovať v nepretržitom videní na inú bojovnicu použitím pohľadníc alebo nastrihaným papierom. Odkrývanie odporúčam len párkrát za deň (stačí aj raz alebo obdeň) na 10-30 minút. Tým zabránime, aby samci zleniveli, alebo sa naopak celý deň vysiľovali.

IMG_0585Ján Chmelík